Search

In een septische put kan u sanitair afvalwater grijs (huishoudelijk afvalwater) en zwart water (toiletwater) van maximum 1 woning zuiveren. Het water afkomstig van toiletten, douches en baden stroomt naar een kunststof septische put waarna zwaartekracht ervoor zorgt dat de bezinkbare delen gescheiden worden van het water. Hierna treedt er een bacterieel rottingsproces in werking dat bijna de helft van het afval afbreekt. Een ruimingsfirma verwijdert daarna meestal het bezinksel dat niet natuurlijk wordt afgebroken.

Voordelen van een septische put in kunststof

Werking en functie van een septische put

Een septische put is een vergaarbak in beton of kunststof met gewoonlijk twee compartimenten.
De put heeft in principe twee functies:

  1. het laten bezinken van vaste organische stoffen, voornamelijk fecaliën.
  2. de gedeeltelijke afbraak (door vergisting) van de bezon- ken organische stoffen – dit is de septische werking van de put.

Wat uiteindelijk vanuit de put naar het rioleringsstelsel wordt afgevoerd, is vloeibaar afvalwater. Zo wordt aanslibbing – en alle negatieve gevolgen ervan – vermeden.

4 Tips voor een goed werkende septische put:

  1. Niet-afbreekbare producten zoals maandverbanden en sommige hygiënische doekjes komen best niet terecht in de septische put. Toiletpapier is in principe wel goed verteerbaar, al hangt de snelheid waarmee dit gebeurt af van de hoeveel- heid vezels in het papier, de mate waarin deze aan elkaar han- gen en de kwaliteit ervan. Kleuren en parfums zijn in principe niet schadelijk.
  2. Ook regenwater hoort niet thuis in een septische put omdat bij hevige, langdurige regenval de bacteriën kunnen uitspoe- len en de werking daardoor volledig kan stilvallen. Daarom
    is het belangrijk dat u het regenwater afkoppelt (gescheiden afvoert) van het afvalwater.
  3. Gebruik voor de schoonmaak van het toilet bij voorkeur bio- logisch afbreekbare producten. Voor de goede werking van het gistingsproces in de septische put is het absoluut verbo- den giftige producten zoals verf en verdunners, chemicaliën, medicatie,… in het toilet te gieten. Deze producten moeten worden behandeld als gevaarlijk afval en dient u naar het containerpark te brengen.
  4. Jaarlijkse controle: Het is aangewezen jaarlijks na te gaan of de korst bovenin de put niet dikker is dan 15 cm. Ook mag niet meer dan de helft van het volume uit slib bestaan. U kan dit makkelijk zelf controleren. Is het wel het geval, dan laat u de put leegpompen. Pomp hem echter niet helemaal leeg, zodat u het afbraakproces niet verstoort.

Ons aanbod septische putten in kunststof bestel direct online: