Search

Kan ik een premie of subsidie krijgen voor het plaatsen van een regenwaterinstallatie?

Bij een nieuwbouw of een grondige renovatie is het verplicht om een regenwaterput aan te leggen.

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat regenwater (‘hemelwater’) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen,  auto schoon te maken, de wasmachine te laten draaien of de tuin te besproeien… Daarom geven veel gemeenten een subsidie als jij investeert in een regenwaterinstallatie. Hoeveel die premie bedraagt verschilt van gemeente tot gemeente.

Plaats je bij een bestaande woning of bij nieuwbouw een hemelwaterput met pompinstallatie om het hemelwater te hergebruiken of afvalwater te verwerken dan kan je hiervoor een premie krijgen waardoor je een deel van je investering kunt recupereren.

Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat en als je aan de voorwaarden voldoet. Dat kun je opzoeken met de Premiezoeker van de Vlaamse overheid.

Vergeet niet! Je moet de premie tijdig aanvragen na aanleg afhankelijk van je woonplaats.

Moet ik mijn regenwaterput melden bij de Vlaamse Milieumaatschappij?

Particulieren moeten het gebruik van regenwater niet melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoeft hier dan ook geen heffing op waterverontreiniging (voor zuivering) of saneringsvergoeding (voor transport) voor te betalen.

Grootverbruikers* (bedrijven) moeten hun regenwater aangeven in de jaarlijkse aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging en betalen dus wel voor hun regenwaterverbruik.

* Als je minstens 500 m³ water per jaar verbruikt. Je bent daardoor verplicht om jaarlijks vóór 15 maart een aangifte in te dienen bij de VMM.

Ons assortiment aan producten voor het opvangen van het regenwater in uw tuin of bedrijf!